DEKORFLIS


Dekorflis är en färgad täckflis som fås i flera färgvarianter. Standard är skiffersvart och tegelröd.

Användningsområden:

Som täckning i planterningsbäddar, firmaloggor, krukor mm.

Hur det används:
Dekorflis ger er möjlghet att skapa spännande trädgårdar, parker och stigområden med variation och kontraster. Dekorflis kan framhäva blomsterprakten vid användningav kontrastfärger - eller vara en dekoration i sig själv. Dekorflis kan också med fördel användas som dekorativt element i krukor och balkonglådor.

Dekorflis kan användas att framhäva/skriva firmaloggor vid parkeringsplatser, gräsytor mm.
Bara fantasin sätter gränser.

Vid exponering av solljus bleks dekorflis långsamt. Färgeffekten bibehålls genom att kratta ner översta ytan varje vår, eventuellt efterströ med ett par cm. Den mörka färgen i Dekorflisen skyndar på uppvärmningen av jorden på våren, medan ljus Dekorflis reflekterar värme med en kortare växtsäsong som följd.

Dekorflis sprids i ett 5-10 cm sjockt lager precis som för annan täckflis - mest under etablerade buskar och träd, minst under nyplanterade buskar. Vid nyplanterade rosor och andra näringskrävande eller känsliga växter bör det inte användas täcklag av träd eller bark dom första 2-3 åren, - istället används ett 5 cm gjockt lager av trädgårdskompost.

Det är en fördel att göda jorden innan Dekorflisspridningen, det beror på att trä eller bark "stjäl" näring från planteringen när det bryts ner av jordens mikroorganismer. Använd 2-3 cm trädgårdskompost eller NPK, 2 kg/100 kvm.

Framställning:
Ren träflis framställd från i huvudsak gran och tall. Färgat med godkända miljövänliga naturbaserade pigment. Täcklager framställt av ved innehåller mindre tungmetaller än täcklager framställd av bark.
Sorteringsfraktionen i Dekorflis är 10-50 mm.

Hållbarheten är ca 4 år.